Begraafplaats
Duinhof LisseHistorie

Begraafplaats Duinhof is eigendom van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Lisse.

De eigenaresse van Kasteel Keukenhof en het omringende bos Cornelia Johanna Baronesse van Pallandt heeft het stuk bos waar de begraafplaats nu is gevestigd op 14 april 1921 verkocht aan de Hervormde Gemeente voor het symbolische bedrag van 10 gulden. Het betrof hier een stuk grond van één hectare groot.
Om organisatorische en financiële redenen duurde het in die tijd nog ruim acht jaar voordat de begraafplaats was ingericht. Er werd tevens een bescheiden houten aula gebouwd. Op 1 oktober 1929 werd de begraafplaats in gebruik genomen.

In 1930 werd op een apart stuk van de begraafplaats de echtgenoot van de schenkster van het terrein begraven, de welbekende Graaf van Lynden. Een indrukwekkend monument geeft nog steeds de plaats aan waar hij en nog vier leden van deze adellijke familie zijn begraven. In 2011 is dit gedeelte door Stichting Kasteel Keukenhof geheel opgeknapt.
In 1943 werd duidelijk dat op termijn uitbreiding van de begraafplaats noodzakelijk was. Graaf van Lynden heeft in de jaren 1947 en 1951 opnieuw stukken grond verkocht aan de Hervormde Gemeente voor resp. 2890 en 6700 gulden. Het betrof hier uitbreiding van de begraafplaats met resp. 1700m² en 6700m².

In juni 1985 is de oude houten aula door brand verwoest. Op 11 juni 1988 werd de huidige aula officieel in gebruik gesteld.

In het begin van de jaren negentig werd opnieuw duidelijk dat uitbreiding wenselijk was. Wederom was het de Graaf van Lynden die een perceel van 85 are beschikbaar stelde voor het symbolische bedrag van 1 gulden.

In 2001 werd na jarenlang onderhandelen tussen acht partijen een convenant gesloten over verdere uitbreiding van de begraafplaats. Dit resulteerde in de opening op 28 januari 2005 van opnieuw een uitbreiding.
Op dit gedeelte van de begraafplaats werd een nieuwe manier van begraven mogelijk gemaakt. Bovengronds begraven in een galerijwandgraf. Daarnaast zijn er een aantal terpen gemaakt waarop begraven kan worden.

De laatste uitbreiding dateert van 2010. Opnieuw zijn hier een groot aantal bovengrondse galerijwandgraven geplaatst en een mausoleum. Daarnaast is er de mogelijkheid om "in het bos" te worden begraven gecreëerd. Op dit gedeelte kan men worden begraven op een gedeelte waar creatief wordt omgegaan met de ruimte en de gedenkmonumenten. Hierbij wordt duidelijk rekening gehouden met natuurlijke elementen. Tenslotte is er een urnenmuur geplaatst.
Op dit gedeelte van de begraafplaats is ook een Beheersgebouw gerealiseerd waarin zich op de begane grond een opslagruimte van gereedschap, materialen en tractors enz. en een werkruimte voor de terreinbeheerder bevindt. Op de 1e verdieping is een kantoor/archiefruimte en kantine gevestigd.

Uiteindelijk is begraafplaats Duinhof na alle uitbreidingen een zeer fraaie en rustieke begraafplaats gebleven met duidelijke contouren van het oude duingebied.