Begraafplaats
Duinhof LisseTarieven

tarieven per 06 juli 2023 en geldig t/m 30 juni 2024

Tarievenlijst als bedoeld in artikel 15 lid 1 van het plaatselijk reglement voor het beheer van de begraafplaats Duinhof van de Hervormde Gemeente te Lisse.

Terzake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en vergunningen, die in verband daarmee door het College van Kerkrentmeesters worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

Grafrechten (voor het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden)
Nieuw 2-laagszandgraf voor een periode van 20 jaar op de vakken BB,CC,DD,EE
Verplichte onderhoudskosten voor 20 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Nieuw 3-laagszandgraf voor een periode van 20 jaar op het oude gedeelte + AA
Verplichte onderhoudskosten voor 20 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Nieuw urnenzandgraf voor een periode van 20 jaar
Verplichte onderhoudskosten voor 20 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Nieuw urnenmuurgraf voor een periode van 5 jaar (inclusief afdeksteen, exclusief de tekst op de steen)
Verplichte onderhoudskosten voor 5 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Nieuw 1-persoons kindergraf (t/m 11 jaar) voor een periode van 20 jaar
Verplichte onderhoudskosten voor 20 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Nieuw galerijwandgraf(1 persoon) voor een periode van 20 jaar op de vakken AG en BG (inclusief afdeksteen, exclusief de tekst op de steen)
Verplichte onderhoudskosten voor 20 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Nieuw galerijwandgraf(1 persoon) voor een periode van 20 jaar op de vakken CG, DG en EG (inclusief afdeksteen, exclusief de tekst op de steen)
Verplichte onderhoudskosten voor 20 jaar
Verlengen per 5 jaar inclusief verplichte onderhoudskosten

Op de vakken AG en BG zijn de galerijwandgraven gelegen die in 2005 zijn geplaatst.
Op de vakken CG en DG en EG zijn de galerijwandgraven gelegen die in 2010 zijn geplaatst.

Huur algemeen graf voor een periode van 10 jaar
Verplichte onderhoudskosten voor 10 jaar

Begraafrechten
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder
Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 jaar tot 12 jaar
Voor het begraven van een lijk van een kind van jonger dan 1 jaar
Voor het bijzetten van een asbus

Begraafkosten
Voor het openen en sluiten van een zandgraf
Voor het openen en sluiten van een kindergraf
Voor het openen en sluiten van een galerijwandgraf
Voor het afnemen en herplaatsen van een grafmonument (minimaal)
Voor het op verzoek schudden van een graf gevolgd door begraven
Extra kosten voor het begraven op zaterdag
Voor het gebruik van de aula voor een herdenkingsdienst en/of condoleance
Voor het overschrijven van het uitsluitend recht op een nieuwe rechthebbende
Voor het afgeven van een vergunning voor een gedenkteken en/of beplanting
Aldus vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente te Lisse op 06 juli 2023.

G. van der Weijden (voorzitter)
A.Hoek (secretaris)