Begraafplaats
Duinhof LisseMogelijkheden


Galerijwandgraf
Sinds 2005 zijn er 136 wandgraven gerealiseerd waarvan er inmiddels ruim 115 zijn verkocht. In een galerijwandgraf mag een overledene of meerdere asbussen/urnen worden bijgezet. De uitgiftetijd van een galerijwandgraf is 20 jaar. Daarna kunnen de rechten worden verlengd.

Kindergraf
In een eigen kindergraf mag één kind tot 12 jaar worden begraven. Er is op de begraafplaats een speciaal gedeelte waar de kinderen worden begraven. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden. Voor vragen over een kindergraf kunt u uiteraard terecht bij de beheerder. De uitgiftetermijn van een kindergraf is 20 jaar. Daarna kan er per 5 jaar verlengd worden.

Familiegraf
Een familiegraf is een 2-of 3-laagszandgraf. Op het oude gedeelte van de begraafplaats zijn alleen 3-laagsgraven beschikbaar. Op het nieuwe gedeelte is ruimte voor 2-laagsgraven. De uitgiftetermijn is 20 jaar waarna verlengd kan worden met minimaal 5 jaar.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden in korte tijd drie personen begraven , mensen die tijdens het leven vreemden waren voor elkaar, maar toevallig kort na elkaar overleden zijn. Zo’n graf is aan de bovenkant te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De overledenen worden in ‘volgorde van binnenkomst’ begraven. U kunt dus niet zelf een plek uitkiezen. Tien jaar nadat de laatste overledene in het graf begraven is, kan er geruimd worden; dan is de wettelijke grafrust verstreken. De houder van de begraafplaats hoeft nabestaanden niet in kennis te stellen van de voorgenomen ruiming. Op begraafplaats Duinhof wordt er een jaar lang een aankondiging van het ruimen geplaatst voor het desbetreffende graf en op het informatiebord bij de ingang. Het ruimen geschiedt meestal na 12 jaar.

Urnen-zandgraf
Er zijn op onze begraafplaats een beperkt aantal urnen-zandgraven beschikbaar. Hierbij worden de asbussen/urnen ondergronds geplaatst en het graf wordt afgesloten met een liggende steen van 55x55 cm. De uitgiftetermijn is 20 jaar. Daarna kan er per 5 jaar verlengd worden.

Urnenmuur
De urnenmuur op Duinhof is in 2010 in gebruik genomen. Er zijn 22 urnenmuur-graven waar max. 3 of 4 urnen in bijgezet kunnen worden. De uitgiftetijd voor een urnenmuur-graf is gesteld op 5 jaar. Daarna kunnen de rechten worden verlengd met een periode van 5 of 10 jaar. De urnenmuur ziet er hetzelfde uit als de galerijwandgraven maar zijn uiteraard veel minder diep. Na plaatsing van de urn/asbus wordt de ruimte afgesloten met een afdeksteen .De nabestaanden bepalen de tekst en eventuele afbeelding op deze steen.